Vi söker deltagare till EXOPULSE Mollii Suit-registret som haft stroke!

EXOPULSE Mollii Suit-registret är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod. Den samlade kunskap som vi får från uppgifterna i detta register inkluderas i den långsiktiga observationen och förbättringarna av rutinanpassningar. Hjälp oss att få omfattande erfarenhet och förbättra användningen av dräkten!
Sådana vetenskapliga utvärderingar är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på en befintlig produkt, i detta fall EXOPULSE Mollii Suit, vilket en tillverkare är skyldig att göra enligt lag, eller för att inleda nya forskningsprojekt. Dessutom strävar vi efter att ständigt förbättra kvaliteten och fördelarna med våra utprovningar. Därför måste vi dokumentera dessa med standardiserade kliniska frågeformulär och funktionstester.

De insamlade uppgifterna lagras i pseudonym form och vidarebefordras till vår partner Ottobock SE & Co. KGaA. Där lagras de som en del av EXOPULSE Mollii Suit Register.

Vem kan delta i Mollii Suit-registret?

Vi efterlyser vuxna som har drabbats av stroke och har ett stabilt tillstånd och funktionell gångförmåga.

Läs mer om kontraindikationer

Vad är EXOPULSE MolliiSuit?

EXOPULSE Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering, bestående av byxor, jacka och en avtagbar kontrollenhet. Dräkten har 58 insydda elektroder som används för att stimulera 40 olika muskler i kroppen och anpassas till individens egna behov. Genom lågfrekvent elektrisk stimulering är EXOPUSLE Mollii Suit avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta.

För mer information, vänligen besök exopulse.com

Vad innebär deltagande för patienten?

Det är en process i två steg
  • Bedömning av patientens nuvarande tillstånd av vårt team av utbildade kliniska experter: En två timmar lång session med anpassning av EXOPULSE Mollii Suit och en 1-timmes stimulering
  • Instruktioner för hemmabruk och lån av EXOPULSE Mollii Suit i en månad; avsedd för hemmabruk. Dräkten ska användas 1 timme varannan dag. Antalet användningstillfällen kommer att noteras i en loggbok.
  • Uppföljning efter en månad: Träffa våra experter igen för en uppföljning, dvs. 1 timmes session med testning/kliniska bedömningar

Anmäl dig nedan för att delta i EXOPULSE Mollii Suit-registret

Tack för din anmälan!
Vi återkommer till dig via mejl eller telefon.
Hoppsan, något blev fel. Prova gärna igen!
Exoneural Network och EXOPULSE Mollii Suit ägs av Ottobock sedan januari 2021. Vid frågor, vänligen kontakta communications@ottobock.se

Kontraindikationer

Använd inte:
  • om användaren har implanterade elektroniska medicintekniska produkter eller utrustning som kan störas av magnetfält, exempelvis shuntar
  • i kombination med elektronisk livsuppehållande utrustning eller högfrekvens­-utrustning tillsammans med EKG-utrustning
Hos ovanstående utrustningstyper finns det risk att EXOPULSE Mollii Suit stör funktionen. Stimulering ska inte ges:
  • på svullna, infekterade eller inflammerade hudpartier eller hudutslag, exempelvis flebit, tromboflebit, åderbråck eller något dylikt
  • på halsen eller munnen. Allvarliga spasmer hos musklerna i luftstrupen eller struphuvudet kan uppstå, och kontraktionerna kan vara så starka att luftvägarna försluts och andningssvårigheter uppstår
  • transtorakalt – elektrisk stimulering in i hjärtat kan orsaka arytmier
  • transcerebralt